Hjalmar Bergmans pjäs Farmor och Vår Herre var i fokus för teatersamtalet i november 2003.