I mars 2014 genomförde Dramatens Vänner en Paneldiskussion om röstens betydelse och den språkliga gestaltningen.

Ny medlems-
tidning ute nu!