Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

I mars 2014 genomförde Dramatens Vänner en Paneldiskussion om röstens betydelse och den språkliga gestaltningen.