Dramatens Vänner genomförde ett Teatersamtal kring Lars Noréns pjäs Höst och vinter i mars 2018.