Stipendiat 2007: Ingela Olsson

Ingela Olsson utsågs till Dramatens Vänners stipendiat 2007 för sin roll som Valerie Solanas i S Stridsbergs Valerie Solanas ska bli president i Amerika

8 Teatercaféer med hemliga gäster anordnades av Dramatens Vänner under 2007.