Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Hemlig gäst på Dramatens Vänners teatercafé i dec. 2016 var Irena Kraus, författare och dramaturg, som bl a arbetat med dramatiseringen av Vilhelm Mobergs Utvandrarna.