Hemlig gäst på Dramatens Vänners teatercafé i dec. 2016 var Irena Kraus, författare och dramaturg, som bl a arbetat med dramatiseringen av Vilhelm Mobergs Utvandrarna.

Ny medlems-
tidning ute nu!