Dramatens Vänner arrangerade ett teatersamtal med sina medlemmar i april 2012 om Jacques Préverts Paradisets barn