Dramatens Vänner ledde ett Teatersamtal kring Hannes Meidals och Jens Ohlins version av Faust som visades på Elverket 2019