Dramatens Vänner arrangerade en paneldiskussion i februari 2015. Samtalet tog upp frågan om politisk teater.

Ny medlems-
tidning ute nu!