Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Vid 8 Teatercaféer under 2013 inbjöd Dramatens Vänner skådespelare och andra kulturpersoner som hemliga gäster.

Under 2005 genomförde Dramatens Vänner åtta Teatercaféer med hemlig gäst