Dramatens Vänner arrangerade ett teatersamtal för sin medlemmar i november 2011 kring Lars Noréns Natten är dagens mor.

Detaljer av Lars Norén var i fokus för Dramatens Vänners teatersamtal i mars 2003.