Lars Ring välkänd recensent på SvD gästade Dramatens Vänners Teatercafé som hemlig gäst i februari 2015.