Lena Endre

Lena Endre utsågs till Dramatens Vänner stipendiat 2017 för sina rolltolkningar under 2016 som visade bredden och djupet i hennes konstnärskap.

Under 2005 genomförde Dramatens Vänner åtta Teatercaféer med hemlig gäst

Ny medlems-
tidning ute nu!