Under Dramatens Vänners första verksamhetsår 2000 gästades Teatercaféet av tre hemliga gäster.