Dramatens Vänners teatersamtal i oktober 2002 handlade om Majgull Axelssons pjäs LisaLouise.

Ny medlems-
tidning ute nu!