Dramatens Vänners teatersamtal i oktober 2002 handlade om Majgull Axelssons pjäs LisaLouise.