Livia Millhagen var Dramatens Vänners hemliga gäst vid Teatercaféet i december 2017

Vid 8 Teatercaféer under 2013 inbjöd Dramatens Vänner skådespelare och andra kulturpersoner som hemliga gäster.

Ny medlems-
tidning ute nu!