Dramatens Vänners hemliga gäst i mars 2016 var regissören Karl Dunér intervjuad av Dramatens chefsdramaturg Magnus Florin.

Ny medlems-
tidning ute nu!