Magnus Krepper och Anita Wall utsågs till Dramatens Vänners stipendiater 2006.

Under 2006 genomfördes 8 Teatercaféer med hemliga gäster i Dramatens Vänners regi.

Ny medlems-
tidning ute nu!