Malin Forkman, Dramatens kommunikationschef, var hemlig gäst vid det första Teatercaféet 2019. Hon samtalade med Dramatens Vänners Lena Malmfors.

Ny medlems-
tidning ute nu!