Under 2008 genomförde Dramatens Vänner sju Teatercaféer med hemliga gäster.