Mats Ek utsågs till Dramatens Vänners stipendiat 2002 för den magi han skapat i Andromaque.