Mats Ek utsågs till Dramatens Vänners stipendiat 2002 för den magi han skapat i Andromaque.

Ny medlems-
tidning ute nu!