Michael Jonsson fick Dramatens Vänners Stipendium för sina rolltolkningar i Tartuffe, Påklädaren och Den lille girige under 2018.