Dramatens Vänner arrangerade ett teatersamtal för sin medlemmar i november 2011 kring Lars Noréns Natten är dagens mor.

Ny medlems-
tidning ute nu!