Dramatens Vänner genomförde ett Teatersamtal kring Lars Noréns pjäs Höst och vinter i mars 2018.

I april 2013 arrangerade Dramatens Vänner en paneldiskussion under titeln Norén, älskad – hatad.

Ny medlems-
tidning ute nu!