Dramatens Vänner arrangerade en teaterresa till Norrköping hösten 2008 för att se Syskonbädd av Stina Aronson.

Ny medlems-
tidning ute nu!