Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Vid 6 tillfällen under 2001 gästadesDramatens Vänners Teatercafé av hemliga gäster.