Dramatens Vänner arrangerade fem paneldiskussioner under 2001