Dramatens Vänners genomförde fem paneldiskussioner 2002.