Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Under 2003 arrangerade Dramatens Vänner fem paneldiskussioner för sina medlemmar.