Under 2003 arrangerade Dramatens Vänner fem paneldiskussioner för sina medlemmar.