Dramatens Vänner arrangerade fem paneldiskussioner under 2004.