Under 2005 anordnade Dramatens Vänner sex paneldiskussioner för sina medlemmar.

Ny medlems-
tidning ute nu!