Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Under 2005 anordnade Dramatens Vänner sex paneldiskussioner för sina medlemmar.