Under 2007 arrangerade Dramatens Vänner 4 paneldiskussioner för sina medlemmar.