Under 2007 arrangerade Dramatens Vänner 4 paneldiskussioner för sina medlemmar.

Ny medlems-
tidning ute nu!