Dramatens Vänner genomförde tre paneldiskussioner under 2008: Bernardas hus, Hundra år på Nybro-plan, Den ömhet jag är värd av P Birro

Ny medlems-
tidning ute nu!