Under 2009 genomförde Dramatens Vänner 4 paneldiskussioner: Spagetti – det har du rätt i, Final av V Benedictsson, Törst och Den Girige

Ny medlems-
tidning ute nu!