Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Under 2010 genomförde Dramatens Vänner två paneldiskussioner. Tema var dels G B Shaws Pygmalion, dels Francoise Sagans Slott i Sverige.