Under 2011 genomförde Dramatens Vänner två paneldiskussioner den ena om Commedia d’ell Arte, den andra om Den lilla sjöjungfrun.