Dramatens Vänner arrangerade en teaterresa för sina medlemmar i oktober 2014.