Under 2005 genomförde Dramatens Vänner åtta Teatercaféer med hemlig gäst