Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Rebecka Hemse var den hemliga gästen vid Dramatens Vänners Teatercafé i februari 2019

Vid 8 Teatercaféer under 2013 inbjöd Dramatens Vänner skådespelare och andra kulturpersoner som hemliga gäster.