Dramatens Vänners paneldiskussion i september 2014 knöt an till Dramatens uppsättning av Rosmersholm.

Ny medlems-
tidning ute nu!