Dramatens Vänner arrangerade ett teatersamtal för sina medlemmar i mars 2013 kring Ibsens Samhällets stöttespelare.