Under 2010 inbjöd Dramatens Vänner 6 skådespelare och 2 medarbetare i kostymateljén som hemliga gäster till Teatercaféerna.