Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

Till Teatercaféet den 2 november hade styrelsens Lena Malmfors och Eva Gyllensvärd bjudit in skådespelaren Sanna Sundqvist.

Dramatens Vänners stipendium 2018 gick till Sanna Sundqvist för att under 2017 visat en osedvanlig bredd i sina rolltolkningar.