Dramatens Vänner arrangerade ett teatersamtal för sina medlemmar i oktober 2012 under rubriken Dissekering av ett snöfall