Dramatens Vänner bjöd in medlemmar till Tesalongen på Svenskt Tenn vid flara tillfällen 2016-2018 under rubriken Speakers’ Corner.