Läs "Herdis minnen kapitel 3" av Herdis Molinder

I oktober 2013 arrangerade Dramatens Vänner en paneldiskussion kring Stig Dagerman, hans pjäs Streber och dess budskap.