Presenttips: Medlemskap i Dramatens Vänner!

I oktober 2013 arrangerade Dramatens Vänner en paneldiskussion kring Stig Dagerman, hans pjäs Streber och dess budskap.