Dramatens Vänner arrangerade en teaterresa till Stratford upon Avon och London i april 2016 m a a William Shakespeare avled för 400 år sedan.

Ny medlems-
tidning ute nu!