Presenttips: Medlemskap i Dramatens Vänner!

Vid 8 Teatercaféer under 2013 inbjöd Dramatens Vänner skådespelare och andra kulturpersoner som hemliga gäster.

Vid 6 tillfällen under 2001 gästadesDramatens Vänners Teatercafé av hemliga gäster.