Dramatens Vänner genomförde i samverkan med Dramaten& ett teatersamtal i november 2017 rörande Dramatens uppsättning av Swede Hollow.

Ny medlems-
tidning ute nu!