I regi av Dramatens Vänner genomfördes en paneldiskussion i november kring Teaterns språk.