Under 2008 genomförde Dramatens Vänner sju Teatercaféer med hemliga gäster.

Ny medlems-
tidning ute nu!